Uitleesapparatuur


Tachoshop biedt diverse mogelijkheden voor het uitlezen van de digitale tachograaf en de bestuurderskaart.
Als onafhankelijke leverancier vindt u op de website van Tachoshop eenvoudige uitleesmogelijkheden tot gebruiksvriendelijke uitgebreide oplossingen.

Tachoshop maakt onderscheidt in de volgende groepen;

Basis
Basis betekend een uitleesmoglijkheid via laptop of apparaat, maar altijd wordt de bestuurderskaart in de tachograaf uitgelezen. U heeft geen inzage in de bestuurder of voertuiggegevens. Dit is opslaan volgens de wet. U archiveert de gegevens.

Mobiel
Bij mobiel uitlezen kan de bestuurderskaart via de geintegreerde kaartlezer van het apparaat uitgelezen worden. Dit kan met het apparaat thuis of op het werk, als baliefunctie of mobiel uitleesapparaat. Afhankelijk van het product kunt u wel of niet de gegevens openen en bekijken.

Terminal
De Terminal is aangesloten met een server. De gegevens worden via de Terminal verder verstuurd. Een terminal werkt met een geintegreerde kaartlezer en losse uitleeskey. De losse uitleeskey sluit weer aan op een opening van de terminal, die na het uitlezen de gegevens weer verder stuurt.

Remote Download
Het uitlezen via de lucht is de toekomst.
Met Remote Download worden via het geinstalleerde kastje bij de tachograaf de gegevens met Wi-Fi of GPRS naar de klant gestuurd.
De klant kan op locatie zelf bepalen welke software daar gebruikt wordt om de gegevens te bekijken.
Het is een duurdere oplossing om aan te schaffen maar biedt weer voordelen waar kosten worden teruggewonnen.


 Alle uitleesapparatuur

 Basis

 Mobiel

 Downloadterminal

 Remote Download