Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van TACHOSHOP bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. 
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door TACHOSHOP; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Wijzigingen onder voorbehoud. Leveringen afhankelijk van beschikbaarheid bij de magazijnen van TACHOSHOP en haar toeleveranciers.

Bij uitverkochte artikelen vervalt de leveringsplicht. Eventuele betalingen worden geretourneert. 

Bezorging:
Wij verzenden alle artikelen in uw bestelling, indien mogelijk, in één pakket. Onze artikelen hebben echter variabele levertijden. De beschikbare artikelen verzenden we indien voorradig binnen 1 tot 3 werkdagen.

Afwijkende levertijden worden u per omgaande per mail gemeld. U heeft dan de mogelijkheid de afwijkende levertijd te aanvaarden of uw bestelling te annuleren.

Als u de bestelling niet binnen de indicatieve levertijd heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Vergeet niet uw bestelnummer te vermelden. Wij kunnen u dan sneller van dienst zijn. 

Posttarieven
Alle verzendingen worden met Post.NL verstuurd.

Er geldt een indelingen naar de regio's EUR1, EUR2 en EUR3.
Alle verzendingen buiten Nederland worden met Track&Trace verstuurd.
Als basis gelden de tarieven zie de bijlage van Post.NL. Klik hier voor het laatste overzicht

Packaging en Handling
Voor packaging en handling hanteren wij een vaste procentuele toeslag op de genoemde posttarieven.
Hiertoe berekenen wij de posttarieven als excl BTW. Op de factuur wordt er dus BTW berekend over deze tarieven. Wij berekenen de verzending als artikel  (bezorgkosten, packaging & handling inclusief) en derhalve is Tachoshop BTW plichtig over dit bedrag.
Betalen:
U kunt uw bestellingen op TACHOSHOP op verschillende manieren afrekenen;
per IDEAL meteen bij de bestelling
op rekening vooraf bestellen. U ontvangt de factuur per mail of op verzoek per post. Het juiste factuurbedrag vindt u op de factuur. Uw factuurbedrag wordt aangepast ten gunste van u als de verzendkosten lager blijken.
onder rembours te laten bezorgen. U betaalt uw order aan de bezorger. Probeer altijd zo gepast mogelijk het bedrag te voldoen.

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW!

Korting:
U kunt in aanmerking komen voor kwantum kortingen afhankelijk van de hoeveelheid, frequentie en soort order.

Retourzendingen
Retourneer de producten binnen de gestelde termijn van 7 dagen na reclamatie aan:

TACHOSHOP
Postbus 284
5680 AG BEST

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. 
Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor u.

Van retourzending uitgesloten
* Producten die volgens opgave van de klant zijn besteld of gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Audio- of videoregistraties of software of andere registratiemedia ( papieren tachoschijven bijv.) , indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Kranten, tijdschriften en publicaties.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.
Een eventuele aanspraak op kosten te vergoeden boven het bedrag van de oorspronkelijke aanschafwaarde worden niet ontvankelijk verklaart. Onze aansprakelijkheid zal altijd beperkt blijven tot de waarde van het defecte deel geleverd in het voorkomende geval. Eventuele volgschade is niet ontvankelijk.

Wij volgen de garantieperiode en voorwaarden zoals deze door onze leveranciers worden vastgesteld.
Normaliter is dit 6 maanden zonder kilometerbeperking.

Reparatie
Tachoshop is niet verantwoordelijk voor kosten die voortvloeien uit reparatie of onderzoek indien uw reclamatie buiten de fabrieksgarantie valt. 

Tachoshop draagt bij aan de logistieke en onderzoekskosten, enkel en alleen wanneer reparatie of vervanging van het defecte product via respectievelijk bij Tachoshop plaatsvindt.

Tachoshop verstrekt voor reparatie een offerte. In geval u besluit niet tot reparatie over te gaan wordt het product vernietigd, tenzij u bij het besluit gelijk aangeeft het product retour te willen ontvangen.

Wanneer een product ingestuurd wordt voor reparatie maar na overleg niet gerepareerd wordt of kan worden, en u toch het defecte product retour wenst voor reparatie elders of een second opinion worden altijd de logistieke en onderzoekskosten in rekening gebracht. Retourlevering vindt eerst plaats na afgeronde transactie in deze.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd. In het geval van TACHOSHOP is dit te Eindhoven.